EVC in 4 stappen

Om zijn competenties in kaart te brengen doorloopt de EVC-kandidaat 2 stappen: hij identificeert zijn competenties en verzamelt het nodige bewijsmateriaal. Zo herkent hij zijn eigen competenties maar maakt ze meteen ook zichtbaar voor anderen.

Om een officiële erkenning te verwerven, komen er nog 2 stappen bij: de kandidaat laat zijn competenties beoordelen en certificeren door een erkende EVC-aanbieder.

 

Stap 1 - Identificeren 

Bespreek met de kandidaat:

 • welk doel hij wil bereiken
 • welke diploma’s, certificaten en getuigschriften hij heeft
 • welke ervaring hij heeft opgedaan tijdens het werk of in de vrije tijd
 • welk instrument hij kan gebruiken om zijn competenties in kaart te brengen
 • welke vrijstellingen hij kan behalen
 • wat de duurtijd en kostprijs is
 • welke stappen hij moet ondernemen in de EVC-procedure
Maak concrete afspraken voor het verdere verloop van de procedure.

Stap 2 - Documenteren 

Kies een geschikt format voor een portfolio. Maak eventueel gebruik van een bestaand portfolio. Je vraagt de kandidaat om bewijsstukken van zijn competenties in het te verzamelen: bewijzen van opleidingen, functiebeschrijving van zijn job, een product waaraan hij heeft gewerkt,….

Stap 3 - Beoordelen 

Tijdens het assessment vergelijk je de competenties van de kandidaat met de gevraagde competenties van de opleiding of standaard. In een verslag beoordeel je welke competenties de kandidaat al bezit en welke hij nog moet verwerven.

Stap 4 - Certificeren 

Op basis van je verslag krijgt de kandidaat een officiële bevestiging van zijn competenties:

 • een kwalificatiebewijs dat aantoont dat hij alle competenties van een kwalificatie heeft
 • een competentiebewijs dat aantoont dat hij één of meerdere competenties van een kwalificatie bezit

Met een competentiebewijs kan een student of cursist vrijstellingen aanvragen in het volwassenonderwijs of hoger onderwijs.

Via een beroepskwalificerend EVC-traject worden de competenties die iemand al verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby ... officieel erkend.

Een succesvol afgerond traject levert één van deze drie kwalificatiebewijzen op:

 • bewijs van beroepskwalificatie
 • bewijs van deelkwalificatie
 • bewijs van competenties