EVC testcentra

EVC-testcentra vallen onder de regelgeving van het kwaliteitskader

  • EVC-testcentra binnen het volwassenenonderwijs worden erkend door het beleidsdomein Onderwijs. De onderwijsinspectie checkt de kwaliteit van het EVC-traject.
  • Andere EVC-testcentra vallen onder het kwaliteitssysteem van het betrokken beleidsdomein. Zo valt VDAB onder het kwaliteitssysteem van het beleidsdomein Werk.

Een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) dat erkend wil worden als EVC-testcentrum, moet onderwijsbevoegdheid hebben voor de beroepskwalificatie (de corresponderende beroepsopleiding) waarvoor een EVC-traject wordt ontwikkeld/aangeboden. Een CVO vraagt een erkenning als EVC-testcentrum aan via het indienen van een formulier.

De erkenningsaanvraag voor beroepskwalificerende trajecten binnen het beleidsdomein Werk vindt u op www.vlaanderen.be/beroepskwalificerende-trajecten.

Bij de erkenningsaanvraag wordt informatie over het EVC-instrument bezorgd.

Het traject waarvoor een organisatie de erkenning aanvraagt, moet gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie en een overeenstemmende, goedgekeurde EVC-standaard.

Als er geen goedgekeurde EVC-standaard bestaat voor de beroepskwalificatie waarvoor een organisatie een EVC-traject wilt opstarten, kunt u dat melden aan AHOVOKS via evc@vlaanderen.be.