EVC instrument

Op basis van EVC-standaarden worden valide en betrouwbare EVC-instrumenten ontwikkeld. Het EVC-instrument is de concrete uitwerking van de proeven, zoals bijvoorbeeld een praktijkproef.

Een organisatie die erkend wil worden als EVC-testcentrum, kan een bestaand EVC-instrument gebruiken of zelf een instrument ontwikkelen.

Als u, als testcentrum, een bestaand EVC-instrument wil bekijken, vraagt u die toegang aan bij AHOVOKS via evc@vlaanderen.be. U vermeldt ook voor welk EVC-traject u dat wil doen. U vermeldt ook het EVC-instrumentnummer dat u hieronder vindt.

Momenteel zijn er 7 goedgekeurde EVC-instrumenten voor deze beroepskwalificaties:

  • Heftruckchauffeur – EVC-I-0004-1
  • Reachtruckchauffeur - EVC-I-0001-1
  • Uitbener - uitsnijder - EVC-I-0003-1
  • Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen - EVC-I-0002-1
  • Kinderbegeleider baby's peuters - EVC-I-0007-1
  • Kinderbegeleider schoolgaande kinderen - EVC-I-0008-1
  • Gids - EVC-I-0005-1

AHOVOKS toetst de EVC-instrumenten aan de hand van een aantal criteria.

Als een centrum voor volwassenenonderwijs zelf een instrument ontwikkeld heeft, brengt AHOVOKS de onderwijsinstelling op de hoogte van de beslissing binnen 45 werkdagen na de dag waarop het de erkenningsaanvraag heeft ontvangen.

Als het centrum een bestaand EVC-instrument gebruikt, brengt AHOVOKS de onderwijsinstelling op de hoogte van de beslissing binnen 15 werkdagen na de dag waarop het de erkenningsaanvraag heeft ontvangen.

De procedure binnen het beleidsdomein Werk vindt u op https://www.vlaanderen.be/beroepskwalificerende-trajecten