EVC-toolbox

Kwaliteitstools om jouw EVC-praktijk te verbeteren en een handige begrippenlijst

Beoordeel met de kwaliteitskit of je EVC-procedure de kwaliteitstoets wel doorstaat. Doe de test louter voor jezelf. De testresultaten worden niet opgeslagen in een centraal databestand. Ze leren je hoe je EVC-procedure scoort op 6 aspecten:

 1. Hoe toegankelijk is de procedure voor wie competenties wil laten erkennen?
 2. Hoe transparant zijn doel, aanpak en wijze van beoordeling van de procedure?
 3. Het sterk kan je vertrouwen op de beoordeling: hoe scoort het instrument op vlak van objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit?
 4. In welke mate heeft de procedure oog voor de rechten van diegene die zijn competenties laat beoordelen?
 5. Hoe waarborgt de procedure de professionaliteit van assessoren en begeleiders?
 6. Hoe goed garandeert de procedure permanente kwaliteitsborging?

Per aspect zijn er verschillende criteria. Elk criterium uit de procedure krijgt een score van 0 tot 4:

 • 0  Onbestaande: dit aspect is niet opgenomen in je EVC-procedure.
 • 1  Onvoldoende: de start is gemaakt, maar de kwaliteit van dit aspect volstaat niet.
 • 2  Voldoende: dit aspect is geïmplementeerd op een basisniveau, maar er kan veel verbeteren.
 • 3  Goed: dit aspect is goed uitgewerkt.
 • 4  Uitstekend: de uitwerking van dit aspect is uitmuntend.

Motiveer je keuze per criterium zo goed mogelijk. Zo heb je bij het resultaat van de test niet alleen een score per aspect en voor de 6 aspecten samen. Je hebt tegelijk een document in handen waarin je nauwkeurig beschreven hebt water al voorzien is in je EVC-procedure. Daardoor kan je de knelpunten meteen blootleggen en verbeteringen doorvoeren.

 

Deze principes zijn bedoeld voor jou als potentiële of actuele EVC-aanbieders:

 • Als je een portfolio gebruikt als instrument in een erkenningsprocedure. Bijvoorbeeld een hogeschool of universiteit, een centra voor volwassenenonderwijs, de testcentra voor het ervaringsbewijs en de Vlaamse Trainersschool.
 • Als je als aanbieders geen erkenningsprocedure voorziet maar portfolio’s gebruikt om competenties zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld in de sociale economie, in werkervaringsprojecten, processen van herstructurering en outplacement, vormen van leren op de werkvloer of in jeugdwerk en de culturele sector.

Je kan deze set van principes hanteren als:

 • Zelfevaluatie-instrument waaraan je de kwaliteit van je portfolio kan aftoetsen.
 • Leidraad bij de ontwikkeling van een nieuwe portfolio.

De catalogus (PDF | 0.5mb) behandelt de meest gebruikte assessmentmethodes voor EVC. Je krijgt per assessmentmethode een overzicht van de kenmerken, het toepassingsgebied en de aandachtspunten bij de ontwikkeling en het gebruik.