Nieuws

EVC staat voor het erkennen van verworven competenties. EVC maakt het mogelijk om competenties te laten herkennen en waarderen, waar ze ook verworven zijn (vrije tijd, werk …). Door succesvol een proef af te leggen kan iemand aantonen dat hij over de nodige competenties beschikt. Zo krijgt hij een kwalificatiebewijs in handen en kan hij de eigen droom waarmaken of het eigen doel bereiken: veranderen van job, zich persoonlijk ontplooien ….

De Vlaamse Regering heeft in 2019 ingezet op het waarderen van de competenties door de uitbouw van een EVC-beleid op basis van beroepskwalificaties.

De Vlaamse Regering werkte een gemeenschappelijk kader uit om verworven competenties te kunnen laten erkennen. Het erkennen van verworven competenties gebeurt in een EVC-traject dat bestaat uit vier stappen:

 • benoemen van competenties,
 • in kaart brengen van competenties,
 • laten beoordelen van competenties,
 • certificeren van competenties.

Voor de laatste twee stappen kunnen mensen terecht in EVC-testcentra, zoals bijvoorbeeld de centra voor volwassenenonderwijs of VDAB.

Voor de beoordeling (stap 3) baseren de EVC-testcentra zich op EVC-standaarden. Zo verloopt de beoordeling van wat iemand kent of kan, overal op een gelijkgerichte manier. EVC-standaarden zijn ontwikkeld op basis van de beroepskwalificaties.

Wie aantoont over de nodige competenties te beschikken, ontvangt van het EVC-testcentrum een bewijs van beroepskwalificatie, een bewijs van deelkwalificatie of een bewijs van competenties.

EVC maakt de talenten en competenties van burgers zichtbaar en zorgt voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt.

De EVC-standaarden voor de volgende beroepskwalificaties zijn onder begeleiding van AHOVOKS uitgewerkt:

 • kinderbegeleider baby’s en peuters
 • kinderbegeleider schoolgaande kinderen
 • heftruckchauffeur
 • reachtruckchauffeur
 • uitbener-uitsnijder
 • medewerker groen- en tuinaanleg
 • medewerker groen- en tuinbeheer
 • gids
 • onderhoudsmecanicien personenwagens
 • fitnessbegeleider

De EVC-standaarden werden erkend door de ministers van Onderwijs en Werk. Binnenkort is het dus mogelijk om voor die beroepskwalificaties een EVC-procedure te doorlopen.