Een gemeenschappelijk kader

Een gemeenschappelijk kader voor de erkenning van verworven competenties (EVC)

Op 26 april 2019 werd het decreet over de erkenning van verworven competenties (EVC) goedgekeurd.

  • 26/04/2019 - Decreet betreffende een geïntegreerd beleid inzake de erkenning van verworven competenties (EVC)
 

Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed over de erkenning van verworven competenties (EVC). Zo wordt een gemeenschappelijk kader gecreëerd voor het beoordelen en certificeren van verworven competenties.

  • 19/07/2019 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (EVC)
 

Een gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleidingen (GKK)

Beroepskwalificerende opleidingen zijn opleidingen waar de competenties aan bod komen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een beroep. Het gemeenschappelijk kwaliteitskader geldt voor alle beroepskwalificerende trajecten die worden aangeboden door opleidingsverstrekkers of EVC-testcentra buiten het onderwijs.

Op 26 april 2019 werd het decreet over het ‘gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleidingen’ goedgekeurd.

  • 26/04/2019 - Decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK)
 

Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit ‘gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleidingen’ goed.

  • 19/07/2019 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK)