Werkzoekenden

"Door de crisis ging mijn bedrijf enkele jaren geleden failliet. De zoektocht naar een nieuwe job verliep moeizaam en ik besloot een andere richting uit te gaan. Dankzij mijn ervaring kreeg ik een individueel opleidingstraject en nu heb ik mijn droomjob gevonden."
Wouter - Productontwikkelaar

Ontdek of EVC iets voor jou is

Breng de ervaring en competenties die je verworven hebt tijdens je werk of in je vrije tijd in kaart en toon wat je werkelijk kan. Dat zal een werkgever zeker naar waarde kunnen schatten. Zelf sta je sterker bij loopbaankeuzes en in de zoektocht naar een nieuwe job.

Als je via een EVC-procedure je competenties ook effectief bewijst, kan je zelfs vrijstellingen krijgen en sneller een bijkomende kwalificatie behalen. Het verhoogt je kansen op het vinden van een nieuwe job.

 
 

EVC in 4 stappen

Stap 1 - Identificeren 

Breng je competenties in kaart via het e-portfolio Mijn Loopbaan. Doe dat samen met VDAB als je hulp wil. Bespreek de volgende onderwerpen:

  • welk doel je wil bereiken
  • welke ervaring je hebt opgedaan tijdens het werk of in je vrije tijd
  • welke diploma’s, certificaten en getuigschriften je hebt
  • welke instrumenten je kan gebruiken om je competenties in kaart te brengen

Stap 2 - Documenteren 

Verzamel bewijsstukken van je competenties in Mijn Loopbaan: bewijzen van opleidingen, een functiebeschrijving van je vorige job, een product waaraan je gewerkt hebt of getuigenissen van een vorige werkgever of collega’s.

Vraag eventueel hulp aan een begeleider van VDAB.

Stap 3 - Beoordelen 

Indien je een kwalificatie of vrijstellingen wil behalen, kan jezelf of via VDAB contact opnemen met een EVC-aanbieder. Je laat je kennen en kunnen hier evalueren. Je competenties worden getoetst aan kwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) of het Europees referentiekader voor talen. Een erkende EVC-aanbieder beoordeelt je op basis van een assessment.

Stap 4 - Certificeren 

Je kennen en kunnen worden erkend. Je krijgt een officiële bevestiging van je competenties met:

  • een kwalificatiebewijs dat aantoont dat je alle competenties van een kwalificatie hebt
  • een competentiebewijs dat aantoont dat je één of meerdere competenties van een kwalificatie bezit
  • met een competentiebewijs kan je één of meer vrijstellingen krijgen voor een opleiding

Via een beroepskwalificerend EVC-traject worden de competenties die iemand al verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby ... officieel erkend.

Een succesvol afgerond traject levert één van deze drie kwalificatiebewijzen op:

  • bewijs van beroepskwalificatie
  • bewijs van deelkwalificatie
  • bewijs van competentie